Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences

News

HSD > Hochschule > Hochschulleben > Veranstaltungskalender > Перспективи навчання в HSD – Studienperspektiven für ukrainische Schüler*innen
HSD / International Office (IO), Zentrale Studienberatung (ZSB), ZSB, Veranstaltung, Studienorientierung, Ukraine
19/12/2022

Перспективи навчання в HSD – Studienperspektiven für ukrainische Schüler*innen

​​​​​​​​​​​​​​Deutsche Version unten​

 
16.11.2022 р. Дюссельдорфський університет прикладних наук (Hochschule Düsseldorf – скорочено HSD) прийняв близько 20 українських школярів з різних навчальних закладів м. Дюссельдорф та презентував їм можливості навчання у HSD. Обговорювалися передумови вступу до HSD через призму індивідуальних резюме школярів.

Загалом для українських абітурієнтів іcнують два оcновні варіанти подачі документів:
1)     Так звані Bildungsausländer*in (абітурієнти з іноземним шкільним атеcтатом), маючи український атеcтат про повну загальну cередню оcвіту, грунтовні знання німецької мови та принаймні один рік навчання в акредитованому українському вищому навчальному закладі (як альтернатива:  Feststellungsprüfung/Studienkolleg в Німеччині) подають заявку через uniassist e.V.,
2)     Так звані Bildungsinländer*innen (абітурієнти з німецьким шкільним атеcтатом), маючи німецький атеcтат про повну загальну cередню чи загальну cпеціалізовану оcвіту (Fachhochschulreife) подають документи на вступ через hochschulstart.de.

Юлія Шульте, працівниця Центральної консультативної служби з навчання (Zentrale Studienberatung HSD), зазначає: "Звертаємо вашу увагу, що на деяких програмах навчання іcнують додаткові вимоги до абітурієнтів, оскільки у подальшому навчанні ставиться сильний наголос на практичній праці. До прикладу, на освітній програмі "Архітектура та дизайн інтер'єру"​ передбачено проходження попередньо практики тривалістю чотири тижні у ремісничому секторі. Детальну інформацію про цю та інші освітні програми ви можете знайти на наших сайтах".

Блісс Айерте з Міжнародного офісу (International Office HSD) наголоcила: "Я знаю з власного досвіду, шлях вступу для іноземних студентів іноді буває досить кам’яниcтим. Тому ставте свої запитання до подачі заявки, щоб ми могли підтримати вас якнайкраще!" Базові рекомендації іноземні заявники можуть знайти на веб-с​айті Міжнародного офісу.

Діана Чернявська, голова Swidomo e.V.​, супроводжує українських студентів під час щотижневих коучингових сесій та інтеграційних заходів, таких як відвідування університетів. Вона допомагає студентам знайти кращий доступ до німецької системи освіти: "На відміну від української системи освіти, існує велика різноманітність кваліфікацій середньої освіти, які дають право на навчання. Навчальні заклади є незалежними, а тому шляхи доступу до них можуть відрізнятися. Таке розмаїття може стати перепоною для українських студентів, яку ми намагаємося уcунути разом з нашими партнерами".

Віце-президент з навчальної частини та міжнародних зв'язків, професор Олексій Хаб'юк захоплений навчальними програмами, які пропонує HSD, та солідарною підтримкою у Німеччині, і в той же час з розумінням ставиться до складнощів, яких зазнають абітурієнти з України: "Я все ще яскраво пам'ятаю, як я подавав документи та навчався в Німеччині у той час як український студент. Я намагаюся повернути хоча б частину тієї великої підтримки, яку я отримав під час навчання, а потім у своїй нинішній роботі. Переконаний, що навчання в нашому університеті зробить вирішальний внесок в успішну інтеграцію нового покоління студентів - чи то в Німеччині, чи то згодом в Україні!

Мірра, учениця загальноосвітньої школи в Дюссельдорфі, підсумовує: "Для більшості з нас навчання в Німеччині - це чудова можливість. Сьогоднішній вечір відкрив для мене нові перспективи. Щиро дякую!"


 

​Deutsche Version​​

Am 16.11.2022 hat die Hochschule Düsseldorf (HSD) ca. 20 ukrainische Schüler*innen aus verschiedenen Düsseldorfer Bildungseinrichtungen begrüßt und ihnen Studienmöglichkeiten vorgestellt. Mögliche Wege ins angewandte Studium an der Hochschule Düsseldorf wurden dabei aus der Perspektive der individuellen Lebensläufe von Schüler*innen durchgesprochen.

Ukrainischen Schüler*innen stehen (stark vereinfacht) zwei Bewerbungsmöglichkeiten zur Verfügung:
1.      Als sog. Bildungsausländer*in bewerben sie sich mit einem ukrainischen Abiturabschluss, guten Deutschkenntnissen und mindestens einem Jahr an einer akkreditierten ukrainischen Hochschule (alternativ: mit einer Feststellungsprüfung/Studienkolleg in Deutschland) über uniassist e.V.
2.      Als sog. Bildungsinländer*innen mit einer in Deutschland erworbenen allgemeinen oder Fachhochschulreife reichen sie ihre Bewerbungsunterlagen über hochschulstart.de ein.

Dabei betont Julia Schulte von der Zentrale Studienberatung der HSD: „Bitte beachten Sie, dass aufgrund des hohen Anwendungsbezuges im Studium wir in einigen Studiengängen zusätzliche fachspezifische Anforderungen erheben. So wird beispielsweise im Studiengang „Architektur und Innenarchitektur“ ein Vorpraktikum von vier Wochen im handwerklichen Bereich vorausgesetzt. Dazu und zu anderen Studiengängen finden Sie ausführliche Informationen auf unseren Webseiten.“

Ihre Kollegin Bliss Ayertey vom International Office ergänzt und appelliert an die Schüler*innen: „Wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ist der Bewerbungsweg für Bildungsausländer*innen manchmal recht steinig. Stellen Sie daher Ihre Fragen vor der Bewerbung, damit wir Sie möglichst gut unterstützen können!“ Eine erste Orientierung finden internationale Bewerber*innen auf der Seite des International Office​.

Die anwesenden ukrainischen Schüler*Innen werden von Diana Chernyavska, Vorsitzende Swidomo​ e.V.​, im Rahmen von wöchentlichen Coachings und Integrationsmaßnahmen wie beispielweise einem solchen Hochschulbesuch begleitet. Sie hilft den Schüler*innen, einen besseren Zugang ins deutsche Bildungssystem zu finden: „Anders als im ukrainischen Bildungssystem gibt es eine große Vielfalt von sekundären Bildungsabschlüssen, die zu einem Studium berechtigen. Die Bildungsträger sind unabhängig und daher können die Zugangswege sich unterscheiden. Diese Vielfalt kann für ukrainische Schüler*innen eine Hürde darstellen, die wir mit unseren Partner*innen versuchen abzubauen.“

Der Vizepräsident für Studium, Lehre und Internationales Prof. Dr. Olexiy Khabyuk schwärmt für die anwendungsbezogenen Studienangebote der HSD und die solidarische Unterstützung der Mitmenschen in Deutschland und hat zugleich ein großes Verständnis für die Unsicherheiten der Schüler*innen aus der Ukraine: „Ich kann mich noch lebhaft an meine Bewerbungs- und Studienzeit als damals ukrainischer Studierender in Deutschland erinnern. Von der tollen Unterstützung, die ich im Studium und danach erhalten habe, versuche ich in meiner heutigen Tätigkeit als Hochschullehrer und Präsidiumsmitglied etwas zurückzugeben. Ich bin davon überzeugt, dass ein Studium an unserer Hochschule zum Gelingen der Integration einer neuen Generation von Studierenden entscheidend beitragen wird – ob in Deutschland oder später in der Ukraine!“

Mirra, Schülerin an einer Gesamtschule in Düsseldorf resümiert: „Für die meisten von uns stellt sich das Studium in Deutschland als eine große Chance dar. Durch den heutigen Abend eröffnen sich für mich neue Perspektiven. Vielen Dank!“ ​Title slide of the extensive presentation of the exchange with Ukarine students. It reads: "Wege an die Hochschule Düsseldorf"
Титульний слайд обширної презентації - Title slide of the extensive presentation
Bliss Ayertey (International Office) and Julia Schulte (Central Student Advisory Service) welcome the participants.
Блісс Айерте (Міжнародний офіс HSD) та Юлія Шульте (Центральна консультативна служба з навчання HSD) вітають учасників - Bliss Ayertey (HSD International Office) and Julia Schulte (HSD Central Training Advisory Service) welcome the participants.
Participants eagerly listen to the lecture on study perspectives for Ukrainian students
Учасники уважно слухають - Participants eagerly listen