Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences

News

HSD > Перспективи навчання в HSD - Study prospects for Ukrainian pupils
HSD / International Office (IO), Central Student Advisory Service (ZSB), Events, Study orientation, Ukraine
19/12/2022

Перспективи навчання в HSD - Study prospects for Ukrainian pupils

English version below

 
16.11.2022 р. Дюссельдорфський університет прикладних наук (Hochschule Düsseldorf – скорочено HSD) прийняв близько 20 українських школярів з різних навчальних закладів м. Дюссельдорф та презентував їм можливості навчання у HSD. Обговорювалися передумови вступу до HSD через призму індивідуальних резюме школярів.

Загалом для українських абітурієнтів іcнують два оcновні варіанти подачі документів:
1)     Так звані Bildungsausländer*in (абітурієнти з іноземним шкільним атеcтатом), маючи український атеcтат про повну загальну cередню оcвіту, грунтовні знання німецької мови та принаймні один рік навчання в акредитованому українському вищому навчальному закладі (як альтернатива:  Feststellungsprüfung/Studienkolleg в Німеччині) подають заявку через uniassist e.V.,
2)     Так звані Bildungsinländer*innen (абітурієнти з німецьким шкільним атеcтатом), маючи німецький атеcтат про повну загальну cередню чи загальну cпеціалізовану оcвіту (Fachhochschulreife) подають документи на вступ через hochschulstart.de.

Юлія Шульте, працівниця Центральної консультативної служби з навчання (Zentrale Studienberatung HSD), зазначає: "Звертаємо вашу увагу, що на деяких програмах навчання іcнують додаткові вимоги до абітурієнтів, оскільки у подальшому навчанні ставиться сильний наголос на практичній праці. До прикладу, на освітній програмі "Архітектура та дизайн інтер'єру"​ передбачено проходження попередньо практики тривалістю чотири тижні у ремісничому секторі. Детальну інформацію про цю та інші освітні програми ви можете знайти на наших сайтах".

Блісс Айерте з Міжнародного офісу (International Office HSD) наголоcила: "Я знаю з власного досвіду, шлях вступу для іноземних студентів іноді буває досить кам’яниcтим. Тому ставте свої запитання до подачі заявки, щоб ми могли підтримати вас якнайкраще!" Базові рекомендації іноземні заявники можуть знайти на веб-с​айті Міжнародного офісу.

Діана Чернявська, голова Swidomo e.V.​, супроводжує українських студентів під час щотижневих коучингових сесій та інтеграційних заходів, таких як відвідування університетів. Вона допомагає студентам знайти кращий доступ до німецької системи освіти: "На відміну від української системи освіти, існує велика різноманітність кваліфікацій середньої освіти, які дають право на навчання. Навчальні заклади є незалежними, а тому шляхи доступу до них можуть відрізнятися. Таке розмаїття може стати перепоною для українських студентів, яку ми намагаємося уcунути разом з нашими партнерами".

Віце-президент з навчальної частини та міжнародних зв'язків, професор Олексій Хаб'юк захоплений навчальними програмами, які пропонує HSD, та солідарною підтримкою у Німеччині, і в той же час з розумінням ставиться до складнощів, яких зазнають абітурієнти з України: "Я все ще яскраво пам'ятаю, як я подавав документи та навчався в Німеччині у той час як український студент. Я намагаюся повернути хоча б частину тієї великої підтримки, яку я отримав під час навчання, а потім у своїй нинішній роботі. Переконаний, що навчання в нашому університеті зробить вирішальний внесок в успішну інтеграцію нового покоління студентів - чи то в Німеччині, чи то згодом в Україні!

Мірра, учениця загальноосвітньої школи в Дюссельдорфі, підсумовує: "Для більшості з нас навчання в Німеччині - це чудова можливість. Сьогоднішній вечір відкрив для мене нові перспективи. Щиро дякую!"
 

English Version

On 16.11.2022, the Düsseldorf University of Applied Sciences (HSD) welcomed around 20 Ukrainian students from various Düsseldorf educational institutions and presented them with study opportunities. Possible paths to applied studies at the Düsseldorf University of Applied Sciences were discussed from the perspective of the students' individual CVs.

Ukrainian students have two (highly simplified) application options:
1. as a so-called Bildungsausländer*in (foreign student), they apply via uniassist e.V. with a Ukrainian Abitur degree, good German language skills and at least one year at an accredited Ukrainian higher education institution (alternatively: with an Feststellungsprüfung/Studienkolleg in Germany).
2. as so-called Bildungsinländer*innen with a general qualification for university entrance or a qualification for admission to a university of applied sciences acquired in Germany, they submit their application documents via hochschulstart.de.

Julia Schulte from the Central Student Advisory Service at the HSD emphasises: "Please note that due to the high level of application in the degree programme, we impose additional subject-specific requirements in some degree programmes. For example, in the degree programme "Architecture and Interior Design", a preliminary internship of four weeks in the craft sector is required. You can find detailed information on this and other degree programmes on our websites."

Her colleague Bliss Ayertey from the International Office adds and appeals to the students: "As I know from my own experience, the application process for foreign students is sometimes quite rocky. Therefore, ask your questions before applying so that we can support you as best as possible!" International applicants can find initial guidance on the International Office website.

Diana Chernyavska, chairwoman of Swidomo e.V., accompanies the Ukrainian students who are present in the course of weekly coaching sessions and integration measures such as a visit to a university. She helps the students to find better access to the German education system: "Unlike in the Ukrainian education system, there is a wide variety of secondary education qualifications that entitle students to study. The educational institutions are independent and therefore the access routes can differ. This diversity can be a hurdle for Ukrainian students, which we are trying to reduce with our partners."

The Vice President for Studies, Teaching and International Affairs, Prof. Dr. Olexiy Khabyuk, is enthusiastic about the application-oriented study programmes offered by the HSD and the solidarity-based support of fellow students in Germany, and at the same time has a great deal of understanding for the uncertainties of the students from Ukraine: "I can still vividly remember my application and study time as a Ukrainian student in Germany at the time. I try to give back some of the great support I received during my studies and afterwards in my current position as a university lecturer and member of the Executive Board. I am convinced that studying at our university will contribute decisively to the successful integration of a new generation of students - whether in Germany or later in Ukraine!"

Mirra, a student at a comprehensive school in Düsseldorf, sums up: "For most of us, studying in Germany is a great opportunity. Tonight opened up new perspectives for me. Thank you very much!"

Title slide of the extensive presentation of the exchange with Ukarine students. It reads: "Wege an die Hochschule Düsseldorf"
Титульний слайд обширної презентації - Title slide of the extensive presentation
Bliss Ayertey (International Office) and Julia Schulte (Central Student Advisory Service) welcome the participants.
Блісс Айерте (Міжнародний офіс HSD) та Юлія Шульте (Центральна консультативна служба з навчання HSD) вітають учасників - Bliss Ayertey (HSD International Office) and Julia Schulte (HSD Central Training Advisory Service) welcome the participants.
Participants eagerly listen to the lecture on study perspectives for Ukrainian students
Учасники уважно слухають - Participants eagerly listen